Gran - Nordre Oppdalen

Rute nr: 314
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 8.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter ved Gran stasjon og går gjennom Ålsbygda. Fra stasjonen sykler vi rett opp Jernbanegata, krysser Rv4 ved Granvang og følger Hovsvegen på gang- og sykkelveg til Trimton skole. Her tar vi til høgre, i Søndre Ålsvegen, forbi Ål kapell.

Vi sykler videre til vegkryss - Skjollabakken - her kommer Vøyenlinna opp fra Rv4. Vi tar til venstre, skiltet «Kolkinn 1,3 km», og ser hoppbakken «Flågenbakken» på venstre side. I krysset Kolkinn tar vi opp til venstre, skiltet «Svingen 5 km». Nytt kryss - hold til venstre. Er snart oppe ved idrettsplassen til Søndre Ål Sportsklubb.

Ruta fortsetter videre i grovkupert terreng fram til Svingen i Nordre Oppdalen. Her kommer sykkelrutene rute 330 og rute 742 opp fra Roa. Her ved dette store krysset lå det en forretning, seinere "Gatekjøkken".

Ruta ender her, men det er fint å fortsette syklingen ved å svinge til venstre, oppover, til Koperud. og Skjervarute 743.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Gran