Øyangen - Høvra

Rute nr: 318

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter i krysset mellom Jeppedalsvegen og Kvernsjøvegen, like ved Andtjenn, øst for Øyangen. Vi sykler sørvestover på Kvernsjøvegen til demning i oset, Damstua. Her, ved grensa mellom Hurdal og Gran, er det en vakker rasteplass. Ruta går videre i skogsterreng nordvestover - hold rett fram i to kryss. Videre sykler vi svakt oppover til Tyrieldputten og holder til venstre i neste tre kryss.

Ruta går nå i stigning sørover i Sandbotnlia. Vi passerer store myrer, og begynner så å kjøre nedover. Vel en kilometer etter høgste punkt skal vi ta av til høgre. Kvernsjøvegen fortsetter rett fram (rute 840 til Kvernsjøen og videre til Nannestad).

Nå er vi rundt 8,8 kilometer fra start. Her tar vi av fra vegen, inn på en kort trillesti over bekken. Så tar vi til venstre. Vegen fortsetter sørvestover og svinger vestover langsmed Stormyra og Stormyrhytta. Snart er vi framme ved vegkryss og sauebinge. Her tar vi nedover til venstre. Nytt vegkryss - og her krysser vi blåmerket sommersti, Jotunheimstien. Vi holder til høgre, nordvestover, til vegkryss ved Høvervatnet, som ligger nedenfor Høvra.

Her ender vår rute. Fortsetter vi rett fram, kommer vi til Sagvollen (rute 841). Rute 316 går til venstre mot Skjerva.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
150 Rundt Øyangen fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen 39.0
149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen 53.5