Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken

Rute nr: 319
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 21.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter i krysset mellom Jeppedalsvegen og Kvernsjøvegen, like ved Andtjenn, øst for Øyangen. Sykkelruta går på østsida av Øyangen, innover mot Jeppedalen - forbi småbruk og hytter - fram til bom med grind. Vi sykler ned bakken til en trivelig raste- og badeplass. Her passerer vi fylkesgrensa Akershus - Oppland.

Ruta går videre nordvestover, og vi ser den vakre Nordsætra på venstre side av vegen. Det er jevn stigning oppover til Helmenputten - og vi fortsetter til Hakkentjernstua. Her er vegkryss (rute 317 til Sagvollen), men vi tar rett fram, og sykler langs Lomtjernselva, passerer Handkleputten og Lomtjern. Herfra går det svakt nedover til vegkryss. Her tar vi til venstre, inn på Fuglåsvegen (skiltet).

Denne vegen følger vi ca. fem kilometer. Etter ca 2.5 km på denne vegen krysser blåmerket sommersti mellom Skrukkelia og Huldertjern. I enden av vegen går det trillesti som krysser en bekk, opp en bratt skråning til skogsveg. Vi er nå framme ved Tommelsjøen og Tommelsjøholen fellessæter. Her tar rute 305 til høgre mot Bustevollen og Lygna.

Vi sykler rett fram - til vegkrysset "Mjølkerampa". Her tar vi til høgre, vestover, forbi Grønnsjøen, langs myrene til Risbakken. I nordenden av Ognilla, ca. 500 meter fra Risbakkrysset er det en tilrettelagt badeplass. Fra krysset går det veg mot vest (rute 307 til Svera) og sør (rute 312 til Sagvollen).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
443 Hurdalsrunden fra Lygna Lygna Lygna 73.1
149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen 53.5