Brovoll - Råsjøkrysset

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i "grenseland" mellom Hadelandsåsene og Romeriksåsene. Utgangspunktet er rett på nordsiden av E16 (tidligere Rv 35), ved Brovoll utfartsparkering. Herfra går sykkelruta rett sørover gjennom Romeriksåsene.

Først sykler du østover på skogsbilveien som går langs nordsiden av riksveien. Du krysser så riksveien gjennom en undergang (Brovollvegen bru), og 700 meter fra start er du framme ved bygningene på Brovoll. 300 meter senere svinger veien til høyre. Her går det en traktorvei rett fram (skiløype om vinteren). Den går oppover mot Snellingen.

De neste fire kilometerne er det stigning - fra ca. 400 og opp til rundt 520 meter over havet. 2,7 kilometer fra start kommer du til et kryss der veien til høyre går opp til Korsvatnet og Langvatnet, og videre over til Grua (rute 321). Du sykler rett fram her.

I en høyresving går det en avstikker til venstre mot Store Snellingen, men du følger hovedveien forbi Sølvtjernet og videre oppover. Når Sølvtjernshøgda er passert, befinner du deg i lange, fine nedoverbakker - du passerer et par avstikkere, og kommer ned til Råsjøkrysset.

Svinger du til høyre her, kommer du fram til den nå nedlagte Bjørgeseter stasjon (rute 715). Tar du opp bakken til venstre, er du på vei mot Råsjøen og Råsjøstua (rute 226). Fortsetter du tilnærmet rett fram, og deretter holder til høyre, kommer du ned til Harestua (rute 253).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
166 Lygnaturen på sommerføre Lygna Hakadal 63.6
351 Nordvest i Romeriksåsene Roa Roa 33.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brovoll utfartsparkering