Bjørum sag - Kjaglidalen

Rute nr: 323
Lengde: 3.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som tar deg gjennom naturreservatet i Kjaglidalen langs Isielva. Her vokser det mange ulike plantearter, blant dem den sjeldne gulveisen. Den alene bør være grunn god nok til å besøke dalen i blomstringstiden fra slutten av mai til begynnelsen av juni. Men er du botanisk interessert, eller bare ønsker å se en rik flora, kan du komme hit hele sommeren. Ruten er ganske lettsyklet og barnevennlig.

Start ved E16 ved Bjørum sag, som man kan se restene etter ved elven. Straks etter dette passerer du en bom, og hvis du går rett ned til elven herfra (20 meter) kommer du til et av gulveisens blomstringssteder i oreskogen nede ved vannet.

Fortsett på skogsbilveien, der gulveisen ofte blomstrer i veikanten, spesielt på vestsiden av veien. Ca. 2 km fra start kommer du til en bro, og du kan der velge om du vil fortsette på vest- eller østsiden av veien. Velger du østsideveien, har du noe tettere vegetasjon ved veien, og på forsommeren kjenner du da den karakteristiske lukten av ramsløk. Fortsett frem til Kjaglienga. Tar du derimot veien på vestsiden, som er litt mer åpen, passerer du Søndre Kjaglia før du når ned til elven der du nå ser Kjaglienga på den andre siden.

Hvis det ikke er stor vannføring i elven, er det er fullt mulig å komme seg over elven ved Kjaglienga, for det går blåmerket sti over. Man kan derfor få med seg både vest- og østsiden av elven på samme tur.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Bjørum sag