By i Lommedalen - Guriby

Rute nr: 338
Lengde: 0.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Forbindelse langs Byveien og Lommedalsveien mellom innfallsportene By og Guriby. Fra By er det nedover hele veien, ca. 30 høydemetere. Etter at du har krysset elva, tar du til høyre på Guribysagveien, opp til første veikryss med vei mot venstre (Guribybakken).

Herfra kan du sykle Gamle Ringeriksvei (Kongeveien) til Kleivstua (rute 167 mot venstre), mens rute 267 går til Tverrelva langs Lommas vestside. Ønsker du å sykle videre sydover i Lommedalen, kan rute 484 anbefales. Den går til Bærums Verk. Sydover går også rute 607. Den går langs Lommedalsveien og videre til Burud ved Burudvann.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen Guriby Guriby 15.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra By i Lommedalen