Dikemark - Bertelsmyråsen

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som forbinder nordre og søndre del av Kjekstadmarka.

Fra starten ved utfartsparkeringen på Dikemark sykler du først skogsbilveien (hvor det også er rødmerket skiløypetrase) fra Påverud ca. 800 meter. Du kommer så til en lunneplass, hvor det også er et rødmerket løypeskilt. Ta til høyre her, og trill opp den første, lille bakken.

Du er nå på en god sti, som mange steder er fri for vegetasjon. Det gjør at du kanskje kan sykle store deler av traseen frem til Torsbråtan, en tidligere husmannsplassen som hører til Kjekstad bruk. Du har nå akkurat krysset fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud (og grensen mellom kommunene Asker og Røyken).

Herfra smalner stien inn, og du må regne med å trille sykkelen frem til Bertelsmyråsen.

Fra Bertelsmyråsen kan du fortsette sydover gjennom Kjekstadmarka mot Røykenrute 252. Rute 436 går sydover, og så i østlig retning - til Hallenskog og Heggedal.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
322 På vei og sti i Kjekstadmarka Røyken Røyken 26.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Dikemark