Greverud - Stuene

Rute nr: 364
Område: Sørmarka
Lengde: 4.7 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Oppegård golfklubb på Østre Greverud, nærmere bestemt ved låven, like ved Grevestua. Herfra sykler du sørover på Kongeveien. Du kommer inn på riksvei 152 (Skiveien), og tar til venstre her. Etter et lite stykke (ca 1,4 kilometer fra start) tar Sætreveien av mot høyre.

Mens rute 363 fortsetter rett fram mot Vevelstad og Langhus, skal du inn i Sætreveien, krysse Gjersjøveien, og videre inn i Mølleveien. Nå er det slutt på asfaltert vei, og du tar fatt på Nøstvedtmarka, et flott turområde med mange stier og turveier.

Boligområdet tilbakelegges, og du sykler ned en lang bakke på grusvei. Straks skjønner du at du er på historisk grunn. Et hvilested med bord i stein, en stein med et skilt som minner om at hesten trenger vann og hvile - og ikke minst ei imponerende, gammel steinhvelvbru - alt dette forteller historien om Den Fredrikshaldske Kongevei. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Den var i bruk i rundt 250 år. Akkurat her, ved Dalsbekken, er sporene veldig tydelige.

Etter å ha krysset bekken på ei bru som i stil glatt utkonkurrerer veibrua høyt der oppe, fortsetter du ferden sørover den gamle kongeveien. Den gode grusveien går delvis i skog, delvis langs jorder. I krysset ved Nøstvedt (ca 3,7 kilometer fra start) går det vei til høyre mot Vinterbro. Du holder til venstre her, og kommer snart ned en lang bakke. Her går det også vei til høyre - rute 376 til Nesset/rute 910 til Ringneskrysset (du kan evt. ta til høyre i forrige kryss). Vel 100 meter senere forlater du kongeveien, og tar til venstre, oppover på en sti.

Etter ca 300 meter er du oppe ved Stuene. Til venstre for deg ser du Nordre Stuene, og der er det benker og bord som innbyr til en rast. Her kan du nyte utsikten nordover mot Oppegård. Veien til høyre går videre gjennom Nøstvedtmarka til Ski (rute 365). Du starter i samme retning dersom du vil tilbake på kongeveien, og fortsette mot Nygårdskrysset (rute 375).

OBS: Dersom du vil fortsette på kongeveien i krysset rett nedenfor Stuene (se ovenfor) kommer du inn på sistnevnte rute etter ca 600 meter. Men da går du altså glipp av Stuene.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
186 Mot hovedstaden på kongevei Vestby Hauketo 33.9
180 På kongevei i Nøstvedtmarka Greverud Greverud 19.9
179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal 36.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Greverud