Ski - Stuene

Rute nr: 365
Område: Sørmarka
Lengde: 4.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter på Ski stasjon. Aller først krysser du jernbanesporene på brua rett nord for stasjonen. Du fortsetter på gang- og sykkelvei fram til Nordbyveien, og følger denne videre vestover gjennom bebyggelsen. Etter ca 850 meter tar du til høyre, inn i Lysneveien (rute 366 fortsetter rett fram mot Vassum).

Du følger Lysneveien helt til den ender på Hebekk. Rundt 1,7 kilometer av ruta er tilbakelagt, og framfor deg ligger Nøstvedtmarka. Dette er et flott turområde, med et stort nett av stier og turveier. Bl.a. har Ski historielag merket en fem kilometer lang natursti som kalles Alfred Gustafsons sti. En rekke informasjonsskilt er satt opp langs stien.

Fra enden av Lysneveien, ved Dagbo, skal du nå videre rett fram, inn på en turvei der det er satt opp skilt og plakater som viser vei inn i området. Det kan for øvrig være lurt å ha med seg en utskrift av kartet for denne sykkelruta når du begir deg inn i skogen. Men skulle du ta feil i et kryss, er det gode muligheter for å komme inn på ”den rette vei” igjen.

På en åpen slette deler veien seg. Her holder du svakt til venstre. Ca 300 meter senere deler veien seg igjen – her holder du til høyre. Mellom disse punktene går det en løypetrasé til høyre. Den overser du.

I neste kryss, etter en liten nedoverbakke, tar du til venstre. Så stiger veien noe, og en vei – som du overser – tar til høyre (ca 2,9 kilometer fra start). Veien flater ut, og du holder til høyre i de to neste kryssene. Mellom disse sykler du langs et gammelt steingjerde. Slike gjerder ble brukt flere steder i Nøstvedtmarka, for å markere hvilket område husmannen kunne bruke. Her heter det Hauglandsbråten.

Du sykler videre i løypetraseen, men når denne dreier mot venstre, fortsetter du rett fram. I neste kryss tar du derimot til venstre, og ganske straks befinner du deg på gården Stuene. Nå er du ute av skogen, og tar 90 grader til høyre, forbi en bom og ned til Nordre Stuene. Her er det fint å ta seg en pust i bakken. Det er fin utsikt nordover mot Oppegård.

Fra Hebekk og hit har du syklet delvis på grus, delvis på jord og delvis på tilgrodd vei. Det er fint å sykle hele veien. Høyeste punkt er ca 180 meter over havet.

Fra Stuene går rute 364 videre mot Greverud, rute 376 går til Nesset, mens rute 910 ender i Ringneskrysset. Tar du 90 grader til venstre i stedet for til høyre ved bommen (se ovenfor), er du på vei mot Nygårdskrysset i rute 375. Både denne ruta, og den mot Greverud, fører deg inn på den Den Fredrikshaldske Kongevei.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski Ski Ski 11.0
179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal 36.2
190 Rundtur fra Ås Ås Ås 28.8
185 Til Bunnefjordens bredder Ski Ski 21.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ski