Korsegården - Vassum

Rute nr: 368
Område: Follomarka
Lengde: 5.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Korsegården. Dette er fra gammelt av et sentralt knutepunkt for trafikk mellom øst og vest, sør og nord. Herfra sykler du først et lite stykke østover på riksvei 152, forbi Brønnerud skole. Etter ca en halv kilometer, i Vollebekkrysset, tar du til venstre, inn på Osloveien. Hadde du fortsatt rett fram her, kunne du syklet til Ås i rute 369 og til Nygårdskrysset (rute 374Den Fredrikshaldske Kongevei). Derfra er det forbindelse videre til Ski og til Stuene i Nøstvedtmarka.

Men du har nå lagt kursen nordover, og snart får du Årungen på høyre side. Her skifter veien navn til Mosseveien. Den nye motorveien (E6) går et stykke til venstre for den du nå sykler på. Her på den gamle hovedveien mot Oslo er det stille og fredelig – trafikken er liten. Likevel er det selvsagt en fordel å ha egen gang- og sykkelvei til disposisjon fram til Horgenkrysset, ca 3,5 kilometer fra start.

Igjen har veien skiftet navn – til Årungveien. På vei langs vannet kan du se over til Årungen rostadion på den andre siden. En fint oppdarbeidet rasteplass byr seg fram dersom du ønsker en rast med utsikt. For øvrig er veien temmelig flat og fin helt til du er i ”mål” ved nordenden av vannet.

Ruta du har syklet nå, er en del av den strekningen som kalles Tusenfrydruta. Her ved Vassum kan du sykle inn under motorveibrua og fortsette mot Ottarsrud (rute 548) eller Stubberudtjern og Tussekrysset (rute 637). Fortsetter du litt til, og tar til venstre, er du på vei videre i Tusenfrydruta mot Nesset (rute 373). Tar du til høyre her, kan du fortsette til Ås i rute 358 eller til Nygårdskrysset i rute 372.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
480 Gjennom Follo fra Hauketo Hauketo Hauketo 79.1
188 I steinalderspor Drøbak Drøbak 23.4
266 Langtur fra Vestby Vestby Vestby 61.3
189 Rundt Årungen Ås Ås 13.9
187 Rundtur fra Vestby Vestby Vestby 37.5