Nesset - Vassum

Rute nr: 373
Område: Follomarka
Lengde: 3.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter i krysset ved Nesset. Herfra sykler du sørover på gang- og sykkelvei langs Nessetveien. Ved Bekkevoll går veien til Nesodden til høyre (rute 636 til Tussekrysset). Nå er du nesten helt innerst i Bunnefjorden. Snur du deg og ser deg tilbake her, kan du se helt inn til Oslo.

Du skal videre langs riksvei 156, og sykler i svak stigning, med elva fra Årungen på høyre side. Start kommer du fram til Vassumkrysset, ved det søndre utløpet av Nordbytunnelen på E6. Herfra går riksvei 23 gjennom Oslofjordtunnelen mot Drammen.

Nå er det slutt på gang- og sykkelveien, men det er ikke så farlig, for etter å ha passert under både motorvei og riksvei, gjenstår bare en liten bit på Årungveien fram til Vassum.

Veien du har syklet, kalles Tusenfrydruta. Du kan fortsette på den ved å ta til høyre i rute 368 langs Årungen mot Korsegården. Svinger du til høyre og videre inn under motorveibrua, kan ferden gå mot Ottarsrud (rute 548) eller mot Tussekrysset via Stubberudtjern (rute 637).

Holder du til venstre i det første krysset, kan du komme til Ås i rute 358 og til Nygårdskrysset i rute 372. Derfra er det forbindelse videre til Ski og til Stuene i Nøstvedtmarka.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
191 Asfaltstøy og skogens ro Vinterbro Vinterbro 17.8
457 Fra flisby til badeby Lillestrøm Drøbak 59.8
480 Gjennom Follo fra Hauketo Hauketo Hauketo 79.1
190 Rundtur fra Ås Ås Ås 28.8
185 Til Bunnefjordens bredder Ski Ski 21.8