Horni - Jordbru

Rute nr: 383
Område: Vestmarka
Lengde: 1.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Nedre Horni gård i Gamle Jarenvei følger ruten den 1 meter brede grussatte turstien til nordsiden av Stovivann. Her går den forbi badeplassen. Derfra går den opp en sti til veien som fører opp til venstre til Jordbru. Denne strekningen er ruten felles med rute 381 fra Skui.

Fra Jordbru kan du fortsette på rute 382 mot Kattås eller rute 1013 til Vestmarksetra.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km