Sørsetra - Kleivstua

Rute nr: 393
Lengde: 3.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Sørsetra. Hit kommmer tre ruter fra Sollihøgda: rute 148 via Auretjern, rute 199 gjennom Djupdalen og rute 394, som går via Homledal og Finneflakseter.

Fra Sørsetra sykler du på skogsbilvei - Sørsetraveien - nordover til Kleivstua. Det er noen bakker underveis - både opp og ned - men ingen av det særlig lange og seige slaget. 300 meter før du er framme kommer du inn på Gamle Ringeriksvei. Tar du til høyre, kan du følge denne historiske veien til Guriby i Lommedalen (rute 167). Men du skal til venstre her.

Fra Kleivstua er det kort vei til utsiktspunktet Kongens utsikt. Kronprinsens utsikt ligger langs rute 149, som fortsetter til Fjellstadhytta, der det er forbindelse videre til bl.a. Damtjern og Løvlia. Rute 303 går ned lia til Sundvollen - forbi Dronningens utsikt.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda 24.2