Heggedal - Dikemark

Rute nr: 434
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 5.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Heggedal stasjon går ruten først et lite stykke nordøstover langs toglinjen, til Heggedalsveien (asfalt). Her svinger vi skarpt til venstre og fortsetter veien frem til første sving.

Der tar vår rute av til venstre, og følger Gamle Heggedalsvei forbi bommen og oppover inntil det flater ut frem til nytt møte med Heggedalsveien, rett før Skjellestad.

En drøy kilometer er nå tilbakelagt på sykkelsetet, og nå følger ruten Heggedalsveien nordvestover til Dikemark. Selv om det går svakt oppover, er det relativt lett sykling (på asfalt) forbi jorder og villaer. Rute 441 fortsetter videre på Dikemarkveien mot Heia.

Vår rute ender på utfartsparkeringen sydvest for sykehuset. For å komme dit må man ta av til venstre fra Heggedalsveien rett før Verkensvannet. Deretter sykler man på veiene gjennom sykehusområdet (Verkensveien og Dyringveien).

Fra utfartsparkeringen er det flere muligheter til å komme seg videre inn i Kjekstadmarka. En av disse, er å følge rute 340 opp til Bertelsmyråsen. En annen sykkelrute videre går til Vardåsen skole (rute 622).

Et tips: En liten avstikker til Gjellumvannet (med bademuligheter) kan gjerne gjøres rett etter start. Heggedalsveien følges da et par hundre meter østover etter Heggedal stasjon.



Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
322 På vei og sti i Kjekstadmarka Røyken Røyken 26.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Heggedal