Spikkestad - Røyken

Rute nr: 440
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 3.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en lettsyklet rute som går mellom to stasjoner på Spikkestadbanen. Utgangspunktet er banens siste stopp, Spikkestad stasjon. Aller først sykler du nordover til Gamle Drammensvei. Her tar du til høyre.

Ganske umiddelbart passerer du Kjosveien, som går inn til venstre. Velger du den, kan du fortsette nordover gjennom Kjekstadmarka, bl.a. til Heggsjø (rute 251). Men vår rute går videre østover på Askestadveien. Nå sykler du på den historiske Oldtidsveien, som går gjennom frodig kulturlandskap. Veien er stengt for gjennomkjøring, så her er det liten trafikk.

Du kommer fram til Transet, og tar til høyre i Transetveien. I møtet med Spikkestadveien tar du så til venstre. Her er det gang- og sykkelvei. Etter en stund tar Golfveien av mot venstre, opp til Kjekstad golfbane. Men du følger gang- og sykkelveien videre. Nå skiller den lag med Spikkestadveien, og går opp en liten bakke. Du kommer inn i Prestegårdsjordet, passerer Røyken kirke, og sykler ned bakken (Kjekstadveien) til Røyken stasjon.

Vil du sykle videre fra Røyken, kan du f.eks. velge rute 437 til Hallenskog og Heggedal, eller satse på rute 252, som fører deg opp til Bertelsmyråsen. Rute 658 går til Sundbykrysset.

Fortsetter du på Spikkestadveien i stedet for å ta av mot Prestegårdsjordet, og så svinger til høyre i Hyggenveien, kan du følge rute 657 mot Hyggen og Klokkarstua i Hurum. Et annet alternativ er å ta rute 709 til Åsgard.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Spikkestad