Spikkestad - Reistad

Rute nr: 443
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 6.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruten starter ved Spikkestad jernbanestasjon. Den går først nordover til Gamle Drammensvei. Der tar du til venstre og følger denne veien gjennom kulturlandskapet frem til veien Gullaugkleiva.

Du kommer etter hvert ned bakkene til Gullaugkleiva utfartsparkering. Herfra går ruten i den gamle jernbanetraseen som nå er blitt en flott gang- og sykkelvei med grusdekke. Det går svakt, men jevnt nedover hele veien på denne fire kilometer lange strekningen, som også byr på flere fine utsiktspunkter i retning Drammen, Drammensfjorden og Lierdalen. Langs ruten er det også satt opp bord og benker, så selv om det er lett å sykle, kan det være fint å ta en rast likevel.

Fra Reistad kan du prøve deg videre i resten av den nedlagte jernbanelinjen. Da tar du rute 446 til Lierbyen. Det er også mulig å sykle nordover, opp Lierbakkene til Gjellebekk (rute 435). Et siste alternativ er å ta rute 442 østover til Heggsjø.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad 49.5
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Spikkestad