Lierbyen - Reistad

Rute nr: 446
Område: Vestmarka
Lengde: 3.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Meget enkel rute som bringer deg inn i Kjekstadmarka fra bebyggelsen i Lierbyen.

Ruten går hovedsakelig i en nedlagt jernbanetrase. Men først sykler du Hegsbroveien noen hundre meter fra sentrum i Lierbyen nesten helt frem til veien møter riksveien (Ringeriksveien). Der tar du til høyre inn på grusveien, den gamle - men nå skinneløse - jernbanetraseen. Pass på å velge denne - og ikke den asfalterte gang-/sykkelveien som går parallelt med den gamle traseen.

Ruten har herfra jevn stigning hele veien, men den er så svak at de fleste vil oppfatte traseen som flat. Omgivelsene er jorder og epletrær, noe som minner en på at det fruktbygda Lier en befinner seg i.

Etter hvert sykler du under E-18 og er snart fremme ved Lierbakkene ved Reistad. På den andre siden av rundkjøringen kan du fortsette turen på nye ruter, enten ved å fortsette i jernbanetraseen mot Gullaugkleiva og frem til Spikkestad (rute 443), eller ved å tråkke deg opp bakkene mot Heggsjø (rute 442). Et tredje alternativ er å sykle opp Lierbakkene til Gjellebekk (rute 435).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Lierbyen