Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Område: Nordmarka syd
Lengde: 6.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Bogstad badeplass ligger på østsiden av Bogstadvannet. Her starter denne sykkelruta. Den går nordover gjennom Sørkedalen, men ikke på Sørkedalsveien, som er hovedveien gjennom dalen. Riktig nok sykler du første del av turen på denne veien - forbi Bogstad gård. Dette er en gård med lange tradisjoner. I middelalderen tilhørte den klosteret på Hovedøya.

Men når Sørkedalsveien etter 1,8 kilometer fortsetter rett fram mot Årnes (rute 464), tar du til høyre - inn på Zinoberveien. Denne veien går - i motsetning til Sørkedalsveien - på østsiden av Sørkedalselva.

Veien går delvis forbi gårder, delvis gjennom skog. På deler av strekningen er det noe "bakkete". Ved Brenna går Sakariasveien inn til høyre. Her kan du følge rute 168 opp til Finnerud.

Vår rute krysser Langlielva, og du kommer opp til den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Om du fortsetter rett fram her, kan du komme til Søndre Heggelivann (rute 180) og Kringla (rute 96). Men her tar du til venstre, krysser Heggelivelva og kommer fram til Sørkedalen skole. Her ligger også Sørkedalen Landhandel, der det er mat og drikke å få kjøpt.

Dermed er du inne på Sørkedalsveien igjen. Sykler du til høyre, kommer du til Skansebakken (rute 466), der det er flere ruter videre innover i Marka. Du kan også komme til Årnes om du tar til høyre (rute 210 via Stormyra og Merradalen). Velger du motsatt retning, er veien til Årnes betydelig kortere og lettere (rute 463).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
489 Fra Sykkelbussen til vann og by Ringkollen Huseby 58.2
234 Nordøst i Bærumsmarka Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.4
233 Vakre Sørkedalen Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.3
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Bogstad badeplass