Bærums Verk - Guriby

Rute nr: 484
Område: Bærumsmarka
Lengde: 4.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Man trenger ikke sykle Lommedalsveien for å komme seg fra sør til nord i Lommedalen. Gamleveien er et flott alternativ som bringer deg fra Bærums Verk til Guriby på skogsbilvei og lite trafikkert asfaltvei gjennom et fint kulturlandskap.

Fra bussholdeplassen på Bærums Verk sykler du først over Lomma og tar til venstre inn på Gamleveien. Den starter ved handelssenteret. Den første biten har grusdekke, og det er relativt bratt oppover den neste halve kilometeren, som er felles med rute 828 til Skui. Du krysser en asfaltvei og får da Gullhaug skole på venstre hånd.

Fra nå av endrer omgivelsene karakter fra småhusbebyggelse til kulturlandskap. Du har Krydsbybakken til venstre, og den ser du store deler av veien. Veien er småkupert, men er nærmest fri for svinger. Du sykler forbi Lommedalen skole og er snart fremme ved Johnsrudgata, der du følger skiltet ”Krokskogen” forbi Lommedalen golfklubb. Ved Øvre Jonsrud gård tar du turveien på høyre side av husene og kommer inn på Guribybakken frem til Guriby, hvor det er både parkeringsplass og bussholdeplass ved Lommedalsveien.

Herfra kan du fortsette videre inn i Lommedalen til By (rute 338), hvorfra det er nye sykkelruter inn i Krokskogen. Du kan også sykle sydover langs Lommedalsveien på rute 607. Den går videre til Burud ved Burudvann.

Et tredje alternativ er å ta Gamle Ringeriksvei (Kongeveien) til Kleivstua (rute 167 mot venstre) eller å sykle på vestsiden av Lomma inn mot Tverrelva (rute 267). Hvis du velger et av de to siste alternativene, trenger du ikke å sykle det siste stykket ned til Lommedalsveien fra Guribybakken.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Bærums Verk