Tanum kirke - Vøyenenga

Rute nr: 485
Område: Vestmarka
Lengde: 2.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Tanum kirke går ruten først nordover på Tanumveien. Legg merke til den en gang så flotte Tanumeika som du sykler forbi etter et par hundre meter. Her holder du til venstre og fortsetter Tanumveien til den gjør en høyresving. Fortsett så et par hundre meter og sykle inn til høyre slik at du kommer inn på Grinibråten. Snart er du nede ved Vøyenenga ved foten av Kirkerudbakken.

Som et alternativ til å sykle nedover Grinibråten kan du ta til høyre på turstien noen titalls meter fra det stedet der Tanumveien møter Butterudveien. Selv om den regnes som trillesti, er det mulig å sitte på sykkelen nesten hele veien. Det bærer nedover langs bekkedraget og gjennom villabebyggelse frem til Vøyenenga.

Fra Vøyenenga kan du sykle til Sandvika (rute 479) eller krysse Skuiveien og ta deg opp til Bærums Verk på (rute 481). Du kan også sykle mot Valler ved å velge rute 826. Et siste alternativ er å sykle rute 827 mot Skui.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby 53.6
272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika 11.8
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Tanum kirke