Sundvollen - Elvikbråtan

Rute nr: 486
Lengde: 5.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Lettsyklet rute på Åsaveien på østsiden av Steinsfjorden. Noe stigning midtveis.

Fra Sundvollen sykler du i nordøstlig retning ut på Åsaveien. Landskapet veksler mellom enger, skog og noe bebyggelse. Vær oppmerksom på at det også kjører biler på veien, så følg trafikkreglene. Du ser mange steder Steinsfjorden blinke mellom trærne. Sett gjerne fra deg sykkelen og ta en tur ned til vannet, enten det er for å fiske, bade eller raste.

Ruten slutter ved Elvikbråtan. Derfra kan du gjerne fortsett på rute 489 til Åsa eller prøve deg på rute 487 opp til Skardtjern. Den starter på skogsbilveien som går opp til høyre.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sundvollen