Elvikbråtan - Skardtjern

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en rute som bringer deg raskt opp fra Åsaveien ved Steinsfjorden til krokskogplatået. Ruten går på skogsbilvei til å begynne med, men etter hvert blir traseen å regne som trillesti. De mest drevne kan imidlertid sykle opp nesten hele veien.

En ting kan du være sikker på, og det er at det går oppover på denne ruten. Den gjennomsnittlige stigningen er på mer enn 10%! Men selv om det går jevnt oppover på skogsbilveien fra Elvikbråtan (via Abrahamrud), er underlaget bra. Etter 1,7 km møter du en kryssende, blåmerket sti, og den tar du til høyre på. Den er noe steinete, men relativt bred, så det er mulig å sykle i noen partier. Ellers går det greit å trille sykkelen.

Du kommer nå opp Skardveien, hvorfra det er praktfull utsikt mot Steinsfjorden fra flere steder. Også her vil noen foretrekke å tråkke seg oppover, mens andre nok vil trille sykkelen. Snart er du oppe ved utsiktspunktet ved Skardet, og rett etterpå når du det idylliske Skardtjern. Rett før du når toppen, har du for øvrig Migarbekken på venstre hånd, der den kaster seg utfor bergskrenten.

Fra Skardtjern går det en ny rute videre til Fjellsetra (rute 324).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Elvikbråtan