Byrudstua - Tømte

Rute nr: 506
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 4.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta går rett sørover fra Byrudstua, nærmere bestemt fra krysset der Minneåsvegen og Byrudstuvegen møtes, like ved Feiringvegen. Byrudstuvegen, som vi følger, er en lite trafikkert vei. Det er gjennomkjøring forbudt for motorkjøretøy.

De første knappe tre kilometerne, fram til Stenshol, er det noe asfalt, men i hovedsak grusdekke (2011). Dette er en flat strekning med et fint kulturlandskap.

Byrudstuvegen munner ut i Trondheimsvegen ved Stenshol. Vi holder til høyre, og følger nå denne veien videre sørover. Strekningen til Stensby har gang- og sykkelveg (2014). Vel en kilometer gjenstår, og fra Trondheimsvegen har vi vid utsikt over kulturlandskapet rundt oss.

I krysset ved gården Tømte, ved foten av Mistberget, ender vår rute. Herfra kan vi ta til høyre, opp Åsleia (rute 802), eller fortsette videre sørover langs Trondheimsvegen i retning Ås skole (rute 800.)Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
344 Langs Vorma og Mjøsa Årnes Gjøvik 103.1
275 Mistberget rundt Ås skole Ås skole 29.2