Krafttjennet - Byfellavegen (Tisjøen)

Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 3.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Krysset vest for nordenden av Krafttjennet er utgangspunktet for denne sykkelruta. Herfra sykler vi rett nordover. Det er jevn stigning fra start og opp til rutas høyeste punkt på 478 moh., rett etter at avkjørselen til Vingerdalstua er passert. Denne distansen er på 2,1 kilometer, og høydeforskjellen er ca. 95 meter.

Nå skal vi rundt 50 høydemeter ned. Rett etter høyeste punkt passerer vi en avkjørsel på høyre side. Her går Koiedalsvegen innover et par kilometer. Fra enden går det sti videre opp til Mistberget. Etter at vi har passert en bom, er vi framme ved den nordligste enden av Byfellavegen, der den munner ut i Minneåsvegen, rett vest for Tisjøen.

Her går rute 505 til høyre, ned til Byrudstua. I samme retning går rute 933 til Vesle Byua. Rute 703 går til venstre - det korte stykket bort til Hermods plass. Derfra er det forbindelse videre nordover på Minneåsen og ned til Hurdal.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
275 Mistberget rundt Ås skole Ås skole 29.2