Byrudstua - Minnesund - Holt

Rute nr: 530
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 6.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Byrudstua, i krysset mellom Minneåsvegen og Feiringvegen (Fv 33). På vei sørover Feiringvegen passerer vi de største jordbæråkerne på Øvre Romerike. Veien er flat og fin, men mangler gang- og sykkelvei. På venstre side har vi Mjøsa.

Det er bygd ny påkjørselsrampe til E6, og Fv 33 går dit. Men vi holder til venstre og følger gamleveien til Minnesund. Her krysser vi E6, og følger så Trondheimsvegen mot Langset. Før var Trondheimsvegen E6 - nå ser vi den firefelts motorveien på betryggende avstand.

Vi sykler nordover på Trondheimsvegen og over den gamle Minnesundbrua. Vi deler denne kun med lokaltrafikk, så det er god plass til både syklister og biler her. Rett etter brua tar vi til høyre, inn på Østsidavegen (Fv 177) og følger den langs Vorma.

En tung motbakke venter oss på den siste delen av sykkelruta - oppover forbi Røysi - før vi kommer fram til Holt. Nå kan vi fortsette rett fram på Østsidavegen - til Habberstad (rute 529) og Eidsvoll, eller ta opp til venstre i Habberstadvegen. Da kan vi komme innover til Nord-Fløyta (rute 531).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll 81.4