Kalvsjø - Olum

Rute nr: 579
Område: Nordmarka nord
Lengde: 5.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Lettsyklet rute på nordsiden av Nordmarka. Hele strekningen går på en rolig, asfaltert vei.

Utgangspunktet er Kalvsjø. Du starter i krysset Randsfjordlinna/Lunnerlinna på østsiden av Kalvsjøtjernet og sykler så vestover på sørsiden av vannet. Landskapet veksler mellom villabebyggelse og skog før du etter en oppoverbakke kommer ut i et åpent åkerlandskap.

Resten av traseen er temmelig flat. På høyre side går E16 (tidligere Rv 35), men vår rute går forbi hyggelige vann: Hallomtjernet, Stortjernet og Vesletjernet. De to siste er egentlig ett vann, og det er en flott raste- og badeplass på østsiden.

Ved Olum forenes Randsfjordlinna med riksveien, og du kan nå velge om du fortsette rett frem til Jevnaker (rute 578) eller ta inn til venstre på skogsbilveien (rute 194) mot Mylla og Trantjern. Opp til høyre går rute 983 til Grindvoll.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kalvsjø