Rotnes - Hakadal

Rute nr: 593
Område: Nordmarka syd
Lengde: 8.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Flat rute som går på gang- og sykkelvei langs Rv 4 mesteparten av veien.

Fra Rotnes sykler du i nordlig retning til venstre for bilene på riksveien. Her kan du, foruten gående og syklende, også bøte rulleskiløpere, for dette er en populær treningsstrekning.

Etter at omtrent halve distansen er unnagjort, tettstedet Åneby. Rett før avkjøringen til Hakadal stasjon, går gang- og sykkelveien over på høyre side av riksveien, men krysser den igjen like etter (undergang). Det er skiltet til Hakadal, og du følger skiltingen ved å ta til venstre inn på Sagstuveien frem til stasjonen.

Fra Hakadal har du mange spennende alternativer. For det første kan du sykle sørover dalen igjen, men på den andre (østre) siden av Nitelva mot Glitre (rute 605). En interessant mulighet østover til Romeriksåsene er til Åskastet (rute 232). Men også vestover er det flere valg. Både Elnes (rute 395), Trehørningen (rute 131) og Ørfiske (rute 712) er fine mål.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
331 Nordover Nittedalen Lillestrøm Harestua 49.7
299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm 63.2