Gjelleråsen - Slattum

Rute nr: 599
Lengde: 2.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta går i sin helhet på gang- og sykkelvei langs og på vestsiden av Nittedalsveien, som er navnet på gamle og Rv 4. Du sykler førtst gjennom undergangen til trafikkmaskinen på Gjelleråsen, og når du kommer ut av den, er du skjermet for all trafikk.

Det hele fortsetter med en fin utforkjøring, og det blir også mer utfor når du har syklet forbi tettstedet Hagan. Ruta ender ved avkjøring ved Slattum (Kirkeveien). Du kan gjerne fortsette nordover mot Kjulrute 595, men to har to andre alternativer. Det ene er å ta Kirkeveien og rute 594 mot Søndre Dal. Det andre er å sykle rute 600 til Skytta. Du må da sykle en litt tilbake for så å sykle sørvestover.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm 63.2