Vettre - Vollen - Slemmestad

Rute nr: 624
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 6.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Nord/sør-rute rute i sørgående retning uten store høydeforskjeller. Den går hovedsakelig på gang- og sykkelvei, og det er havutsikt fra noen steder langs traseen.

Starten er i veikrysset Langenga/Slemmestadveien på Vettre, og ruta går først sørover Slemmestadveien forbi Blakstad. Etter 3-4 kilometer passerer du Vollen, som er en idyll nede ved fjorden. Her er kanskje det beste stedet å stoppe hvis du vil ha en rast.

Du sykler så videre sørover, forbi Arnestad skole og frem til Slemmestad, der ruta ender ved Rustadveien. Derfra kan du gjerne ta en tur til sjøkanten ved sementsiloene. Dit er det noen få hundre meter, og det er gode bademuligheter der.

For videre sykling kan du enten fortsette sørover til Nærsnes (rute 627) eller Åsgard (rute 625), eller du kan ta til høyre mot Heggedal (rute 626).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2