Nærsnes - Slemmestad

Rute nr: 627
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 4.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Der Baarsrudveien fra Bårsrudtjern kommer ut på Sundbyveien i Nærsnes går denne ruta nordover Sundbyveien. På denne veien deler syklister og bilister veibanen, så aktsomhet bør utvises.

På de første to kilometerne går det oppover, omtrent 90 høydemeter skal forseres. Men går det tilsvarende nedover til Slemmestad. Veien er for øvrig litt svingete et par steder. Når du kommer til Rortunet, tar du gang- og sykkelveien til høyre inn på Slemmestadveien. Rett etterpå kommer du til veikrysset ved bensinstasjonen (Rustadveien), der ruta har sitt endepunkt.

Ønsker du å fortsette syklingen, har du tre alternativer. Du kan sykle motsatt vei, altså fra Rortunet og sørover Slemmestadveien til Åsgard (rute 625), eller du kan sykle inn på Rustadveien og fortsette mot Heggedal (rute 626). Det tredje alternativet er å sykle nordover på gang- og sykkelveien til Vettre (rute 627).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Nærsnes