Skotbu - Granerud

Rute nr: 632
Område: Sørmarka
Lengde: 5.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Skotbu stasjon. Fra nordsiden av sporet tar du nordvestover, inn i Skotbuveien. Veien deler seg litt senere, og her fortsetter du rett fram, opp en bakke på gårdsvei.

Rundt en kilometer fra start kommer du inn i skogen. Her går skiløypa om vinteren. Du passerer en avstikker som går inn til høyre, og litt senere en på venstre side. Begge steder holder du ”stø kurs”. Fra siste avkjøring blir skogsbilveien gradvis av dårligere standard – den er for en stor del gjengrodd, og noen steder kan det være litt steinete.

Det er for det meste svak stigning fram til ca. 1,7 kilometer fra start. Så flater veien ut, og du kommer inn på Tomterveien, som er bilvei. Rute 907 går til høyre mot Tomter, men du tar til venstre her, og holder deg på denne veien i ca. 2,5 kilometer, mens det går svakt nedover.

Så legger du kursen mot høyre, inn i Vientjernveien, og sykler på denne fram til parkeringsplassen ved Granerud. Nå kan du fortsette innover i Sørmarka ved å følge rute 478 til Bjerkebekk eller rute 565, som går til Vientjern – et sted hvor det er fint å bade og raste. Sykler du rett fram før Vientjernveien, kommer du til Kråkstad (rute 477).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skotbu