Ås - Kroer

Rute nr: 634
Område: Follomarka
Lengde: 5.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som går sørøstover fra Ås. Det er gang- og sykkelvei på mesteparten av strekningen.

Jernbanestasjonen er utgangspunktet, og du starter med å sykle et lite stykke langs jernbanelinja i retning Oslo. Gjennom en undergang kommer du til den andre siden av sporet, og fortsetter langs Sentralveien, med Ås videregående skole på høyre side. Herfra går det skiløype om vinteren.

Etter en liten oppoverbakke kommer du til en rundkjøring der du holder til høyre. Nå er du på Kroerveien, og den skal du følge på resten av ruta. Ca. 800 meter etter rundkjøringen går Stenerudveien til venstre (rute 476 mot Kråkstad). Du fortsetter rett fram her.

Rundt 2,4 kilometer etter dette krysset, ved Danskerud, deler veien seg igjen - og du holder til venstre. Nesten helt fram til nå har det vært bebyggelse langs veien. Men her er det gårdene som dominerer. Det gjenstår kun å sykle ned en bakke – og opp en bakke, så er du framme ved Kroer kirke.

Tar du til venstre her, kan du fortsette turen til Skotbu i rute 633 (Holtveien). Veien som går ned til høyre, kan føre deg til speiderhytta Trampen (rute 911), Vestby (rute 635) og Garder (rute 708).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
480 Gjennom Follo fra Hauketo Hauketo Hauketo 79.1
427 Rundtur til Trampen og Kroer Ås Ås 12.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ås