Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset

Rute nr: 637
Område: Follomarka
Lengde: 5.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Vassum, i nordenden av Årungen, er utgangspunktet for denne sykkelruta. Det er en variert og fin rute som går gjennom både kulturlandskap og skog.

Du starter i Froens vei, sykler under motorveibrua, og tråkker så opp en ganske bratt bakke. Det er en knapp kilometer med stigning. Froen gård og Frogn kirke passeres, og like etter, tar du til høyre i krysset ved Økern. Her fortsetter rute 548 rett fram mot Ottarsrud.

Du følger Stubberudveien videre – gjennom frodig kulturlandskap. Nå er du oppe på en morenerygg fra siste istid. En rekke funn, bl.a. av steinøkser, gravhauger og offersteder, viser at det har vært bosetning her i svært lang tid. Det er lite trafikk på denne veien. Den har ikke fast dekke (2012).

Når Stubberud er passert, kommer du inn i Stubberudskogen, og det blir litt stigning. Nå er du rundt 3,5 kilometer fra start. Etter hvert passerer du Stubberudtjern, og fortsetter ned Stubberudkleiva. Siste bit av ruta går på fylkesvei 156 – ned Tussebakkene til Tussekrysset.

Herfra fortsetter rute 651 på fylkesveien til Garder. Derfra er det ruter videre nordover langs østsiden av Nesodden. Rute 648 går i samme retning, og tar av til Kløfta, mens rute 652, som tar av til venstre, fører til Havsjødalen. Begge disse rutene har forbindelse videre til Nesoddens vestside.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km