Sætre - Storsand

Rute nr: 666
Område: Hurummarka
Lengde: 5.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Sætre sentrum. Fra torget går ruta i sin helhet på fylkesvei 281 i sørøstlig retning. Du sykler først bort til bussterminalen, og så videre langs hovedveien. Her er det gang- og sykkelvei. Du passerer Sætre skole og avkjøringen til Kongsdelene kirke.

Og da er du allerede i gang med stigningen. For siste del av sykkelruta går nemlig i oppoverbakke. Den sammenhengende og ganske jevne stigningen er på rundt 2,6 kilometer. Du skal opp ca. 130 høydemeter. På vei oppover krysser du riksvei 23 like før den ”dumper” ned i Oslofjordtunnelen.

Vel oppe på Storsand-toppen, kan du fortsette i en tilsvarende nedoverbakke dersom du velger rute 665, som følger fylkesveien videre sørover til Filtvet. Tar du til høyre, inn Grønsandveien og forbi Grønsand gård, kan du bl.a. komme til samme sted på skogsbilveier gjennom Hurummarka (rute 1016 utgjør første del av den strekningen).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
326 Hurumlandet rundt Sætre Sætre 51.2
387 Til Hurummarkas indre Klokkarstua Klokkarstua 35.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sætre