Tofte - Røedsgrinda - Røskestadvannet

Rute nr: 668
Område: Hurummarka
Lengde: 4.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Tofte sentrum – nærmere bestemt krysset mellom fylkesvei 281 og veien som går ned til båthavna. Herfra sykler du i nordøstlig retning, og første del av ruta går langs fylkesveien.

Like etter start, sykler du rett forbi et kjent landemerke på Tofte, cellulosefabrikken Södra Cell Tofte. Og snart begynner det å gå oppover. Det er slett ingen ”avskrekkende” stigning, men det går nå jevnt og trutt oppover i knappe 2 kilometer. Høydeforskjellen er rundt 90 meter.

Vel 2,5 kilometer fra start fortsetter rute 667 langs fylkesveien til Filtvet. Her går vår rute inn til venstre, og nå er det slutt på gang- og sykkelveien. Men så er det også slutt på det meste av biltrafikk. På vei inn Røedsjordet får du frodig kulturlandskap på begge sider, og i svak stigning kommer du fram til Røedsgrinda. Her slutter asfalten (2012), og du tar til venstre.

Etter at du tok av fra fylkesveien, har du syklet mot nordvest, og nå skal du enda mer i den retningen. Noen få hundre meter etter krysset, tar du fatt på en ca. 600 meter lang oppoverbakke som fører deg bort fra bebyggelsen og inn i skogen. Snart er du framme ved østenden av Røskestadvannet. Fortsetter du videre langs vannet, kan du komme til Hurum mølle i rute 671. Du kan også komme tilbake til Tofte - via Oredalen - i rute 834.

Tar du opp bakken til høyre, kan ferden gå videre nordover gjennom Hurummarka, i retning Langvann og Rødvann (rute 835) - eller du kan sykle til Røedseterputten og Svartvannsbekken i rute 836.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
386 Gjennom Oredalen til Røskestadvannet Tofte Tofte 14.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Tofte