Kapp - Lena

Rute nr: 676
Lengde: 5.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter ved Kapp, i krysset mellom Mjøsvegen og Rustadlinna. Det kommer sykkelruter hit fra Gjøvik (rute 491) og Skreia (rute 690).

Det er stigning fra første meter - oppover til Kapphøgda. Pass på å se deg tilbake når du nærmer deg toppen, for det er et svært vakkert skue du da kan få, hvor både totenåkre og Mjøsa er med på motivet. På toppen følger du skilting til Lena (mot venstre), og snart får du en fin utforkjøring nedover dit. Også her er utsikten fin.

I bunnen av bakken, ved Lena slipeservice, tar du til høyre. Kryss så fylkesvei 33 og fortsett inn til Lena på gang- og sykkelvei. Her går fylkesvei 244 til venstre, og du følger den i rundt 600 meter, gjennom sentrum.

Fra krysset mellom Lenagata og Jernbanevegen har du flere veivalg. Tar du til høyre, kommer du inn på på den gamle jernbanetraseen som går til Bøverbru (rute rute 492 til Borglund). Sykler du i motsatt retning, gjennom Jernbanevegen og forbi den gamle stasjonen, kan du fortsette i Skreiabanens spor til Skreia (rute 683).

Du kan selvsagt også sykle på fylkesveien til begge steder (fra krysset før Lenagata), men den gamle jernbanetraseen kan være vel så spennende, og den er garantert bilfri. Skreiabanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Skreia og Reinsvoll. Mesteparten av denne strekningen, dvs. fra Skreia til Bøverbru, er i dag en fin, gruslagt turvei.

Dersom du velger å fortsette rett fram gjennom Lenagata, kan du komme til Olterud i rute 685 mens rute 541 går inn på Totenåsen - til Vesterås. Rute 713 går til Lund, mens rute 822 går opp til Sillongen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kapp