Harestua - Monsrudvika [langs vannet]

Rute nr: 716
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Du har to veivalg hvis du skal sykle mellom Harestua og Monsrudvika på østsiden av Harestuvannet. Du kan ta deg gjennom skogen på skogsbilvei og god sti (rute 718), eller du kan sykle på asfalt langs vannet. Denne ruta beskriver det siste alternativet.

Fra togstasjonen på Harestua (Furumo) sykler du først nedover gang- og sykkelveien langs Piperveien til Elvefaret og videre til møtet med Hadelandsvegen (gamle Rv 4). Her svinger du til venstre. Resten av ruta går på Hadelandsvegen langs det vakre Harestuvannet i en så godt som helt flat trasé. Det er flere fine rastemuligheter langs veien. Det er for eksempel en fin, tilrettelagt badeplass på en tange i nordøstenden av vannet.

Når du er fremme ved Monsrudvika kan du velge om du vil sykle opp i skogen og tilbake til Harestua (rute 718), eller om du vil fortsette på veien sørover langs vannet til Stryken (rute 714).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
347 Liten rundtur fra Harestua Harestua Harestua 16.4
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet Harestua Harestua 15.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Harestua