Elnes - Varpet

Rute nr: 720
Område: Nordmarka nord
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Gjøvikbanen stopper ikke lenger på Elnes, men parkeringsplassen ved jernbaneundergangen tjerner fortsatt som et utgangspunkt for sykkelturer i denne delen av Nordmarka. Det går sykkelruter herfra til Trehørningen gård (rute 193) og til Hakadal (rute 395). Den ruta som beskrives her, går i nordvestlig retning mot Rv 4, og er uten de store høydeforskjeller.

Fra parkeringsplassen sykler du først under toglinjen og tar med én gang inn til venstre på Elnesveien. Den følger du i ganske nøyaktig én kilometer, og da er du fremme i et veikryss. Her tar du til venstre, omtrent nitti grader, og sykler et par undre meter i retning toglinjen. Her gjør veien en høyresving, og nå får du en fin grusvei å sykle på.

700 meter senere er du fremme ved et nytt kryss, og da passer du på å ta skarpt til venstre, inn på en gressbevokst vei. Også den er fin å sykle på, og den er helt rett i 300 meter. Fortsett videre nordvestover til du kommer til et nytt veikryss etter ca. tre kilometers sykling fra Elnes. Ta til høyre og kryss Hakadalselva på bro, og du er snart fremme ved riksveien.

Se deg godt for og kryss veien, slik at du kan fortsette mot venstre (vestover) i ca. 700 meter her ved Varpet. På denne etappen får du motorsykkelarenaen på høyre hånd idet du krysser kommunegrensen mellom Nittedal og Lunner, som også er fylkesgrense mellom Akershus og Oppland. Du er fremme når du kommer til Vegvesenets kontrollstasjon («Vekta»). Herfra kan du velge om du skal fortsette syklingen på riksveien mot Stryken (rute 721), eller om du skal sykle opp den bratte grusveien i retning Hakkim (rute 361).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
359 Variert runde i Romeriksåsene Hakadal Hakadal 36.9