Sauengmyrene - Brennelvhytta

Område: Totenåsen
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sauengmyrene er utgangspunktet for denne sykkelruta. Til krysset her kommer det vei fra Bjørtjenn og Vesle og Store Svartungen i sørøst (rute 729) - og fra Einafjorden i vest (rute 725 fra Mjørlund og rute 727 fra Einavoll).

Du skal sykle gjennom det som vi definitivt kan kalle grenseland mellom Akershus og Oppland. Ruta starter i Vestre Toten, 140 meter fra Østre Toten grense og 300 meter fra Hurdal. Etter en kilometer sykler du inn i Gran. Du tilbakelegger 2,2 kilometer der, før du avslutter i Hurdal.

De første 2,5 kilometerne er det svak stiging, deretter går det litt nedover før veien så flater ut på slutten. Veien kan vi kalle for en delvis gjengrodd skogsbilvei - helt fin å sykle.

Du sykler gjennom skog, men når stigningen er tilbakelagt, kommer du ut i mer åpent landskap med utsikt sørover. Nå blir også veien bedre.

Størstedelen av veien går parallelt med kommune- og fylkesgrensen, som følger Brandelva her. På det minste er avstanden bare vel 100 meter. Brandelva har sine kilder her i traktene. Det er en elv som etter hvert forener seg med Lenaelva og renner ut i Mjøsa.

Ruta ender i krysset ved Brennelvhytta. Holder du til venstre her, kan du fortsette forbi Osttjenn og ned til Skrukkelisjøen (rute 731). Tar du til høyre, forbi hytta, kan du fortsette turen ned i Helgedalen (rute 739).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
388 Einafjorden og Helgedalen Eina Eina 45.5
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen 33.4