Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta

Lengde: 12.6 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter øst for Skrukkelisjøen, nærmere bestemt i krysset der Svatungsvegen tar av fra fylkesveg 180 (Skrukkelivegen). Ruta starter behagelig med flat asfaltveg. Langs Skrukkelisjøen er det her noen fine rasteplasser. Den siste er ved Nordgårdsvangen der det også er laget til badeplass. Etter 2 kilometer kommer vi til Skabland. Til venstre, på sørsida av vegen, ligger et par hus. På andre sida av vegen kan vi så vidt skimte gamle Skabland skole. Skolen ble lagt ned i 1966. Fra år 2000 har bygningen vært kloster for Den ortodokse kirke i Norge: Hellige Trifon Skita. Klosterfellesskapet består av to munker.

300 meter videre fram er det skiltet Gamle Hadelandsveg og Kjerkevadet. Da finnene bosatte seg i Skrukkelia på 16- og 1700-tallet, hørte dette området til Hadeland. Nærmeste kirke ble da Søsterkirkene på Granavollen. Vegen de fulgte over dit, er merket herfra og fram til Tommelsjøen på Hadelandsåsen.

Snart begynner vegen å stige, og vi kommer opp til Lundberg og Skrukkelia kapell. 400 meter fra kapellet tar det av en skogsbilveg, Osttjennsvegen. Denne skal vi følge. Snaue 7 kilometer lenger fram ligger rutas høyeste punkt. Da har vi steget 280 høydemeter, så her er det bare å belage seg på en del motbakker!

Omtrent én kilometer etter vi tok av fra fylkesveg 180, kommer vi til garden Sibilrud. Navnet kan være utledet av Sibylla, ei finsk kvinne som visstnok skal ha bodd her. Like etter Sibilrud tar det av en veg til venstre, Gamlevollvegen. Den bryr vi oss ikke om, men i neste kryss vi kommer til, må vi passe på å holde til venstre forbi bommen.

Etter to nye kilometer har vi kommet opp til Osttjennet og har lagt de bratteste bakkene bak oss. Ved Osttjennet ligger et par skogshusvære tilhørende Mathiesen Eildsvold Værk. Legg merke til den høye demningen som er bygd her i denne enden av tjernet. Da det pågikk fløting av tømmer fra Skrukkelisjøen ned til Hurdalssjøen, ble Osttjennet demmet kraftig opp. Når fløtinga pågikk, ble så vannet sluppet ned mot Skrukkelisjøen for å øke vannmengden der.

Et par hundre meter fra dammen går det av en kilometerlang merket sti inn til Glassberget. I Glassberget ble det tatt ut kvarts til glassproduksjonen på Hurdal Verk.

Fra Osttjennet stiger det svakt i omlag tre km før vi er oppe på rutas høyeste punkt. Noen hundre meter før det, ser vi blåmerker langs vegen. Dette er Totenåsstien. 20 – 30 meter fra der Totenåsstien tar av til høyre (mot øst), er det satt opp et skilt i bergveggen til minne om Milorg-karene fra Hadeland som tok mot slipp her på Bukkemyra under krigen. Skiltet er litt vanskelig å få øye på når en kommer fra sør.

Fra rutas høyeste punkt er det vel to kilometer ned til Brennelvhytta. Her er det bare nedoverbakker, så her går det av seg selv. Fra Brennelvhytta kan en fortsette rute 728 til Sauengmyrene eller rute 739 til Helgedalen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen 33.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skrukkelisjøen