Rustad - Øyangen

Rute nr: 735
Lengde: 5.2 km

Oversiktskart

Beskrivelse

I vegkrysset ved butikken i Rustad er det skiltet til Jeppedal. Denne vegen skal vi følge til krysset litt øst for Øyangen. Hele strekningen er en lang, slak oppoverbakke.

Etter 500 meter kommer vi til et kryss. Følg Jeppedalsvegen rett fram her. Like etter har vi Rustad barnehage på høyre hånd, og noen meter videre fram en skogsbilveg, Kongelivegen, som tar av til venstre. Vi skal rett fram, mens rute rute 766 til Dalstjern følger Kongelivegen.

Vi har nå forlatt offentlig veg og er over på veg tilhørende Mathiesen Eidsvol Værk ANS. (Bompenger med SMS-betaling hvis en kjører bil til Øyangen.) Samtidig forlater vi bebyggelsen i Rustad, og nå er det bare skog videre oppover.

Etter vel 4 kilometer fra Rustad tar Middagskollvegen av til høyre. Dette er en av to skogsbilveger som går over til Skrukkelia. Den andre er Lomtjennsvegen som rute 736 følger. Middagskollvegen kommer ned sørøst for Skrukkelisjøen, Lomtjennsvegen nordvest for sjøen.

Når en når krysset øst for Øyangen, kan en fortsette videre på sykkelruter til Skrukkelisjøen (rute 736) og til Hadeland (rute 319 til Risbakken, rute 317 til Sagvollen om Abborputthytta og rute 318 til Høvra). Den siste ruta går til venstre, på Kvernsjøvegen, de andre rett fram.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
443 Hurdalsrunden fra Lygna Lygna Lygna 73.1
361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen Hurdal kirke Hurdal kirke 39.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Rustad