Nordre Oppdalen - Skjerva

Rute nr: 743
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 3.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta fra Nordre Oppdalen starter i vegkrysset mellom Oppdalslinna og Søndre Ålsvegen, og det er Oppdalslinna du skal følge mot Koperud. Vegen begynner nå for alvor å stige. Unn deg en pust i bakken etter hvert og ta en titt på utsikten utover dette flotte kulturlandskapet. Du passerer toppen av vegen ved Koperud, samme sted som skiløypa Gjøvik-Oslo krysser vegen. Lisbergvegen på venstre side tar bratt opp til et boligfelt.

Du følger vegen rett fram, og det bærer utfor i lange bakker til du er nede ved Skjerva. Like før vatnet går det en veg til høgre, i retning Avalsjøen og Brovoll utfartsparkering (rute 315). Men vi følger fylkesvegen ned til vatnet. I krysset nede ved vatnet lå det en butikk fram til 1960-åra. Herfra går det skogsbilveg nordover til Ullvildsdalen (rute 310), men du fortsetter videre østover til du er ved endepunktet for denne ruta - Skjervetråkket. Herfra går rute 316 og rute 313 videre nordover gjennom Hadelandsåsene til henholdsvis Høvra og Sagvollen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Nordre Oppdalen