Flateby - Finland

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en øst-vest-rute som bringer deg inn i Østmarka fra bebyggelsen vest for Øyeren.

Du starter fra sørenden av bebyggelsen i Flateby, der Ødegårdsveien munner ut i Lillestrømveien, og starter ferden sørover. De første 800 meter benytter du deg av gang- og sykkelveien på østsiden av veien, og du er da kommet nesten frem til Stranden skole.

Hvis du hadde fortsatt sørover på hovedveien, ville du syklet mot Kirkebygda (rute 815), men du skal inn på skogsbilveien til høyre. Etter 700 meter på denne, kommer du til Haugstein gård (190 moh.), der det er et veidele. Her går rute 816 til venstre, mot Festningsdalen. Du skal imidlertid holde til høyre og sykle forbi gården.

Trekvart kilometer senere er du like ved Merratjerns østside, og her passerer du en bom. Det går snart noe oppover, men stigningen er absolutt overkommelig, og det varer ikke lenge før du er inne på de relativt flate strekningene mot Skillebekk.

Fra Skillebekk sykler du sørover til du kommer til slutten av skogsbilveien, 5 kilometer fra Flateby. Her fortsetter du i skiløypetraseen (ca. 1 km), der du kan sykle litt, men også må være forberedt på å måtte trille sykkelen noe. Du er nå kommet til Finland, der ruta har sitt endepunkt.

For videre sykling kan du velge om du vil fortsette rett frem (vestover og etter hvert nordover) mot Streifinn (rute 282) eller om du skal ta til venstre på rute 817 til Vengsveien og Festningsdalen. Fra begge disse stedene går det sykkelruter til andre steder i Østmarka.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
367 Flatebyrunden Flateby Flateby 11.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Flateby