Reinsvoll - Sillongen

Rute nr: 823
Lengde: 8.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

På denne ruta, som går gjennom det vakre kulturlandskapet på Vestre Toten, blir det første noen stigninger, for du skal opp på Toten-platået. Den siste delen av turen er imidlertid temmelig lettsyklet.

Ruta starter i veikrysset rett øst for trafikkmaskinen på Rv 4, ved Reinsvoll, omtrent 700 meter nord for Reinsvoll stasjon. Du sykler først 800 meter østover på gang- og sykkelveien langs Røstøenvegen (Fv 246), og deretter skal du til venstre Niels Juels gate. Hvis du hadde fortsatt rett frem, ville du kommet til Bøverbru og Borglund (rute 710).

Men du tråkker deg oppover mot Kyset, og i veikrysset du da kommer til etter å ha syklet snaut tre kilometer fra Reinsvoll, skal du svinge til venstre, men bare 50 meter senere skal du til venstre. Nå er du inne på Ihlevegen. De verste motbakkene er unnagjort, og du er oppe på Toten-platået. Her ligger rutas høyeste punkt på ca. 480 moh.

Etter drøyt seks kilometers sykling fra start, er du fremme ved et nytt veikryss, og her skal du til høyre, inn på Fv 111. Veien til venstre er rute 824 til Raufoss.

Noen få hundre meter senere skal du svinge til venstre ved Granvang, slik at du følger Sillongenvegen frem til Sillongen, der ruta ender.

Hvis du vil fortsette syklingen, er et interessant alternativ å sykle inn i Østre Toten på rute 822 til Lena.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
379 Gjennom brede bygder Eina Eina 49.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Reinsvoll