Vassenden - Linnerud

Rute nr: 825
Lengde: 10.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Trevatna i Søndre Land er et fint utgangspunkt for sykkelturer. Fra nordenden av det øverste av vannene, ved Vassenden går det flere ruter. Denne går nordover og oppover, inn i Gjøvik kommune.

Du starter ved Vassenden på Fv114, og sykler først et lite stykke nordøstover, slik at du har vannet på høgre side. Etter 300 meter svinger du til venstre i vegkrysset du da kommer til. Vegen til høgre er en del av rute 509, som går til Trevatn stasjon. Snaut to kilometer seinere er du framme ved bygningene til Forsvaret (FLO), og da skal du ta vegen til høgre, som er en bomveg.

Til nå har underlaget vært asfalt, men det skifter nå over til å bli grus. Men vegen er jevn og bred, og etter å ha syklet fire kilometer fra start, kommer du til det grunne vannet Skjeggom (427 moh.), som er dominert av store myrpartier og flytetorv. Det er ingen opplagte steder å raste ved dette vannet.

I vegkrysset ved Risbrytervelta fortsetter du rett fram, og er da godt i gang med stigningene ruta byr på. Et stykke opp i bakkene passerer du avkjøringa til Skihytta Land, som ligger en snau kilometer unna på 609 moh. Terrenget flater nå ut, og du kan se fram til noen slake utforkjøringer fram til møtet med bommen ved Vesetvegen.

Du har nå kommet til rutas endepunkt, som er litt sørøst for Linnerud. Videre sykling kan gjøres ved å svinge til høgre (østover) mot Veset (rute 768) eller ta opp til venstre, og følge rute 923 til Mustadroa og Vardal kirke.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
400 Til Skumsjøen og Trevatna Raufoss Raufoss 56.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Vassenden