Sundvollen - Garntangen - Vik

Rute nr: 830
Lengde: 3.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Flat rute på gang- og sykkelvei (langs E16) på vestsiden av Steinsfjorden – helt inntil vannet. Hele veien har du utsyn mot den nordvestre delen av Krokskogen.

Fra starten på Sundvollen sykler du først over til Sundøya, som skiller Steinsfjorden fra resten av Tyrifjorden, og videre over på den andre siden av vannet. I sundet er det for øvrig fint både å raste, fiske og bade, så hvis du har god tid, kan du tilbringe en stund her før du fortsetter ferden, men det er også andre steder som egner seg godt som rasteplasser. En av dem er Garntangen, der du også har mulighet til å få litt påfyll av mat og drikke fra gatekjøkkenet der.

Ruta ender ved Vik, der du kan velge å fortsette nordover over Steinsåsen til Steinsslettarute 1035. Alternativt kan du svinge til venstre og sykle under E16 mot Sundvollen via Gjesvalåsen (rute 1034), Rytteraker (rute 1033) eller Svensrud (rute 1024).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sundvollen