Fetsund - Sørumsand

Rute nr: 832

Oversiktskart

Beskrivelse

Kongsvingerbanen går mellom Lillestrøm og Charlottenberg. Strekningen frem til Kongsvinger vestfra ble åpnet allerede i 1862. To av stasjonene ved Glomma er Fetsund og Sørumsand, og det er mellom disse tettstedene denne sykkelruta går. Mesteparten av traseen går på gang- og sykkelvei eller rolige bygdeveier.

Utgangspunktet er Fetsund stasjon, hvorfra du sykler frem til jernbanebroen. Ta gjerne en avstikker til badeplassen ved Glomma først. Den ligger bare 100 meter fra stasjonen.

Broen er over 400 meter lang, og du sykler på den delen av den som er satt av til syklister og gående. Det er flott utsikt over Glomma herfra! Over på den andre siden av Glomma benytter du deg av undergangen og fortsetter så på gang- og sykkelvei på høyre side av Rovenveien, opptil møtet med Gamle Rovenvei (Fv 278). Her svinger du inn til høyre.

Bygdeveien du nå sykler på, har asfaltdekke, og landskapet veksler mellom småhus, åkerlandskap og skog. Du fortsetter på denne veien, og idet du har passert steinbruddet, krysser du kommunegrensen mellom Fet og Sørum. Du har nå syklet ca. 5,5 kilometer.

Omtrent 1,7 kilometer senere møter du hovedveien (Fv 171), som kommer inn fra venstre. Det er den du skal fortsette nordover på. Her kan du skue utover et vakkert åkerlandskap, før du triller ned en bakke, som etterfølges av en tilsvarende oppoverbakke. Du får etter hvert Sørumsand skole på venstre hånd, og kan benytte deg av gang- og sykkelveien det siste stykket inn til Sørumsand.

Ruta har endepunkt ved stasjonen. Herfra går det tre ruter videre: rute 846 til Frogner, rute 850 til Blaker og Årnes, samt rute 851 til Årnes.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
395 Lett runde på Nedre Romerike Sørumsand Sørumsand 46.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Fetsund