Sørumsand - Blaker - Årnes

Rute nr: 850

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta går øst for Glomma, og kun en mindre del av den er lagt til gang- og sykkelvei. Terrenget er småkupert, og en stor del av traseen går i landskapet mellom åker og skog. Selv om det som regel er lite trafikk på veiene du skal sykle på, er det strekninger som har 80-sone. Ruta er derfor ikke spesielt barnevennlig.

Ut fra Sørumsand stasjon sykler du imidlertid på gang- og sykkelvei, først langs Sørumsandvegen, deretter (etter ca. 600 meter) til høyre langs Blakervegen. Du sykler over undergangen til museumsjernbanen Tertitten («Urskog – Hølandsbanen»), og setter kursen mot Blaker.

Snaut seks kilometer etter start er du fremme ved Blaker, og du tråkker deg i retning av kirken. Like ved den har du den historiske Blaker skanse, et festningsverk som ble oppført som forsvar mot svenskene. Du kan lese mer om dette her.

Ruta går gjennom selve festningen, og det kan være verdt å spandere litt tid på å kikke på de ulike bygningene der, før du triller ned en liten turvei som leder ned til asfaltveien, like ved stasjonen nede ved Glomma. Her skal du til høyre, og kan etter hvert nyte utsikten over store romeriksjorder.

Ferden går videre nordover, og du kommer helt inntil Glomma ved Rånåsfoss, der det er bro over til vestsiden av elven. Du skal ikke ut på den, men fortsette på østsiden, forbi boligområdet Aulifeltet og frem til møtet med Fv 175, som kommer inn fra høyre. Her skal du til venstre, og når du på ny kommer til en tettbebyggelse (Haga), skal du svinge til høyre, altså ikke fortsette på Fv 175. Veien til høyre er nemlig langt mindre trafikkert.

15,7 kilometer er nå tilbakelagt, og det er nå ganske flatt de neste kilometerne. Du nærmer deg Årnes, og de siste 3-4 kilometerne frem til rutas endepunkt kan du igjen benytte deg av gang- og sykkelvei. Når du kommer frem til Årnes stasjon, har du to valg videre, som begge innebærer sykling på bro over Glomma. Du kan enten ta rute 697 til Vormsund, eller du kan sykle tilbake til Sørumsand på vestsiden av elva (rute 851).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
373 Opp og ned langs Glomma Sørumsand Sørumsand 51.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sørumsand