Skedsmokorset - Ask

Rute nr: 852

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter i krysset Trondheimsveien/Gjerdrumsveien/Presthagaveien på Skedsmokorset. Du sykler først noen titalls meter nordover på gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsveien, men svinger så 90 grader til høyre etter det første bygget. I det første veidelet gjør du en vesntresving, og fortsetter bortover Korshagen og videre rett frem på turveien til venstre for Åsenhagen skole, sett fra din kjøreretning.

Når du kommer frem til veikrysset ved Åsenhagen, krysser du hovedveien (Gjerdrumsveien) og fortsetter på venstre side av denne, fortsatt nordover. Boligområdene avløses av jordbrukslandskap, og du må klare deg gang- og sykkelveien.

De første fem kilometerne er ganske flate, men så får du en litt utfor idet Frognerlinne kommer inn fra høyre. Nede ved Tangeelva har du nådd rutas laveste punkt (136 moh.), og du kan gjøre deg klar for bakken opp til Ask. Du får golfbanen på venstre hånd før du kommer til tettbebyggelsen.

Nå er du ved veis ende, i alle fall hvis du ikke vil fortsette på en ny rute. Du kan velge mellom rute 849 til Kløfta, rute 848 til Harasletta eller rute 854, som går videre nordover til Holtersaga.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
375 Fra Gardermoen til byen Gardermoen Grorud 44.8
403 Langs veien og gjennom skogen Skedsmokorset Skedsmokorset 24.8
401 Treningstur på Romerike Kløfta Kløfta 29.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skedsmokorset