Dal - Finstad - Eidsvoll

Rute nr: 857
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 11.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som går i nordøstlig retning fra Dal. Den starter i krysset ved jernbanestasjonen - der det står et sykkelskilt.

Herfra sykler du først nordover Aksel Bråtens veg. Etter ca. 150 meter går Finstadvegen til høyre, og den skal du følge på store deler av ruta.

Etter at du har syklet ut av tettbebyggelsen på Dal, kommer du inn i et område som veksler mellom kulturlandskap og skog. Det er et åpent og fint landskap å sykle i. Liten trafikk er det også. Både ved Finstad skole og andre steder langs ruta går det for øvrig skiløyper vinterstid.

Etter å ha syklet i tilnærmet flatt terreng, begynner det å gå nedover etter ca. 8,5 kilometer. Nå sykler du ned Bårlidalen, og kommer til et kryss der du skal følge Finstadvegen mot venstre. Strandsvegen går mot høyre her - i retning Brårud (rute 803).

Du krysser Andelva, som kommer ned fra Hurdalssjøen og Eidsvoll verk. Du krysser også den gamle Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, den aller første jernbanestrekningen som ble bygd her i landet. Nå går trafikken på nye spor via Gardermoen og Eidsvoll verk.

Den siste bakken fører deg ned til Eidsvollvegen, der du tar til høyre. Nå gjenstår det å krysse Vorma på Eidsvollbrua - du sykler rett forbi rundkjøringen og tar til venstre i undergang under Fv 181. Vår rute ender i krysset ved Eidsvoll rådhus.

Det går flere sykkelruter videre herfra. Du kan fortsette til Habberstad via Hestdalen (rute 528) eller via Skovseth (rute 527) – eller du kan sykle til Jønsjøen (rute 533) eller Rolstad (rute 696). Alle disse rutene går på østsiden av Vorma.

Ønsker du å sykle videre i områdene vest for Vorma, kan du følge rute 502 til Ås skole eller rute 694 til Eidsvoll verk.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
399 Langs Hovedbanen fra Eidsvoll Eidsvoll Lillestrøm 54.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Dal